รถตัดหญ้า กับ สนามหญ้า เลือกซื้อ อย่างไร

โพสต์2 ก.ย. 2558 20:47โดยrawat duanyai   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2559 23:13 ]

สนามหญ้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในการจัดสวน สวนที่สมบูรณ์จะต้องมี ส่วนของ สนามหญ้าไม่น้อยกว่า 30 % ของพื้นที่ทั้งหมด สนามหญ้านอกจากจะมีส่วนที่สวยงามให้แก่สวนแล้ว สนามหญ้ายังมีประโยชน์ในการใช้สอยอีกมากมาย

หลายประการ เช่น เป็นที่รับรองแขก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามว่างจากภารกิจประจำวัน เป็นที่วิ่งเล่นออกกำลังกายของเด็ก ๆ สนามหญ้า ช่วยแก้ปัญหา เรื่องแสง-เสียงสะท้อน และช่วยบรรเทาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

เดิมทีสนามหญ้าเริ่มจากทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ เมื่อสัตว์ต่างๆ เช่น แกะ, ม้า, กระต่าย เป็นต้นมาเล็มหญ้า ก็เป็นการตัดหญ้า หญ้าที่แตกใหม่ก็จะสานกันแน่นขึ้น

สนามหญ้าในอดีตผู้เป็นเจ้าของมักเป็นเศรษฐี ผู้มั่งคั่ง ทั้งนี้ต้องใช้แรงงาน ในการตัดมาก เนื่องจากไม่มีเครื่องตัดหญ้าเช่นในปัจจุบัน การตัดหญ้าในอดีตต้องใช้มีดโค้งหวด หรือใช้กรรไกร สนามหญ้าเริ่มเป็นที่นิยมทั่วไปในอังกฤษและแพร่หลายไปทั่วยุโรป

ต่อมาก็แพร่หลายเข้าไปในอเมริกา

ประโยชน์ของสนามหญ้า (Lawn benefits)

  1. ทำให้เกิดความสวยงามต่อบริเวณอาคารและสถานที่
  2. เป็นการสร้างความสวยงามโดยใช้ธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
  3. ช่วยลดอุณหภูมิ ลดแสงสะท้อนของแสงแดด ทำให้เย็นสบาย
  4. ช่วยดูดซับน้ำฝน ป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน และช่วยลดฝุ่นละออง
  5. ช่วยกรองมลพิษจากสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ที่อาศัยบริเวณรากหญ้า
  6. ช่วยย่อยสลายสารพิษจากน้ำและอากาศได้
  7. ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้ดี
  8. ช่วยเพิ่มคุณค่าและราคาของอาคารบ้านเรือน
  9. เป็นสถานที่เล่นกีฬาและทำกิจกรรมอื่นๆ

วันนี้จะพาท่านไปรู้จักกับเครื่องมือ..ที่นอกจากจะช่วยดูแลสนามหญ้าของเราให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามแล้ว ยังช่วยผ่อนแรงเราได้อีกด้วย เครื่องมือนั้นก็คือ..เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้คือ

รถตัดหญ้านั่งขับ (Lawn Tractor/Ride-on Mower)

 เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยน้ำมัน ส่วนใหญ่มีขนาดใบมีดตัด 30 ถึง 54 นิ้ว เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงนี้ จะมีใบจานกลมหมุน ด้วยความเร็วรอบสูงถึง 3,000 รอบต่อนาที จะต้องอาศัยกำลังจากเพลาส่งกำลัง ของเครื่องยนต์ ส่งผ่านสายพาน ให้ไปหมุนใบมีดที่อยู่ใต้ตัวรถ ซึ่งบางรุ่นจะมีใบมีด 1-3 ใบมีด ขึ้นอยู่กับรัศมีการตัดหญ้า นอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งถุงเก็บหญ้าด้านท้ายรถสำหรับเก็บหญ้า หลังจากที่ตัดหญ้าเสร็จแล้ว ซึ้งการเลือกซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ นั้นจะต้องดูขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1ไร่ ขึ้นไปจึงจะเหมาะสม ถ้าขนาดพื้นที่เล็กกว่าใช้รถแบบเข็นจะเหมาะสมกว่า ส่วน รถตัดหญ้านั่งขับ มีลักษณะแบบไหนดูได้จากที่นี่ครับ youtube

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (Lawn Mower/Walk-behind Mower)

รถตัดหญ้าแบบเข็น มีทั้งแบบใช้น้ำมันและไฟฟ้า ลักษณะการใช้งานคือต้องเดินตามแล้วเข็นรถไปในทิศทางตามที่ต้องการตัดหญ้า ลักษณะตัวรถมีขนาดแรงม้า 3.5 แรงม้า-4.5 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าใช้ใบมีดใบเดียวตัดหญ้าได้กว้าง 18 นิ้ว-21 นิ้ว เหมาะกับพื้นสนามหญ้าที่ไม่กว้างมาก แนะนำไม่เกิน 1ไร่ หากมากกว่านั้นจะเวลาตัดหญ้านานขึ้นมาก
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า (Brush Cutter)
ลักษณะการใช้งาน คือต้องสะพายบนบ่า แล้วส่ายหางใบมีดเพื่อไปตัดหญ้า เหมาะกับสภาพหญ้าที่เป็นเถาวัลย์และเล็มหญ้าตามขอบ

ส่วนประกอบสำคัญของ เครื่องตัดหญ้า คือ ใบมีดตัดหญ้า ซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 3 ได้ประเภท คือ

1. ใบมีดเป็นเกลียวหมุน (cylinder/reel) มีใบมีดวางรอบแกนเป็นเกลียว ลักษณะการตัดหญ้าคล้ายกรรไกร แบบมาตรฐาน สำหรับการตัดหญ้าสนาม จะมีใบมีด 5-6ใบ ใบมีดประเภทนี้จะตัดหญ้าได้สม่ำเสมอ ราบเรียบ และปลายใบหญ้าไม่ค่อยช้ำ ใบมีดแบบเกลียวหมุน จะทำให้ตัดหญ้าได้มีคุณภาพกว่าใบมีดแบบใบพัด

2. ใบมีดแบบใบพัด (rotary) ใบมีดอาจเป็นเพียงใบเดียวหรือเป็นกลุ่ม ลักษณะการตัดคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว โดยใช้แรงเหวี่ยง จากความเร็วรอบสูงในแนวราบ สนามหญ้าที่ตัดด้วยใบมีดแบบนี้ จะไม่ค่อยราบเรียบนัก และอาจทำให้ใบหญ้าแตกช้ำ เมื่อใช้นานๆ ไปควรลับใบมีดให้คมก่อนตัดจะทำให้ตัดหญ้าได้ดีขึ้น

3. ใบมีดแบบใบพัดสำหรับ เครื่องตัดหญ้า ไม่มีล้อขับเคลื่อนด้วยแรงดันอากาศ หรือแบบบินร่อน (hover mower) ใบมีดประเภทนี้จะมีปลายเรียวทั้งสองข้าง มีลักษณะการตัดแบบเคียว เกี่ยวข้าวที่เหวี่ยง ด้วยความเร็วรอบสูง ทำให้เกิดแรงดันอากาศ ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ลอยตัวขณะตัดหญ้า ทำให้ควบคุมความสูง ของการตัดยาก ถ้าต้องการตัดหญ้าในระดับต่ำต้องใช้แรงกดช่วย หรือต้องตัด 2 ครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองเวลา แต่มีข้อดีคือ มีน้ำหนักเบาช่วยให้ผ่อนแรงเวลาตัด และสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ข้อพิจารณาอื่นๆที่ต้องต้องนำมาประกอบในการตัดสินใจ เลือกซื้อรถตัดหญ้า

 -การพิจารณาว่าพื้นที่ สนามหญ้า ที่ต้องตัดหญ้าต้องใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใดควรพิจาณาดังนี้ ถ้าพื้นที่กว้างใหญ่ควรใช้ที่ตัดหญ้าแบบนั่งขับ ถ้าพื้นที่ขนาดเล็ก ควรใช้ที่ตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์โดยมีคนเดินตาม

 -รูปร่างของ สนามหญ้า ที่จะตัดมีผลต่อการเลือกใช้ เครื่องตัดหญ้าเช่นกัน คือ ถ้าสนามหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม มุมแหลม หรือเป็นแถบแคบๆ ไม่สะดวกต่อการใช้ เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ แต่ถ้าเป็นสนามหญ้า รูปทรงอิสระ ไม่มีพืชพันธุ์ภายใน สามารถเลือกเครื่องตัดหญ้าได้เกือบทุกประเภท

- ระดับความราบเรียบ สม่ำเสมอของสนามหญ้าเป็นอีกสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา คือ ถ้าสนามหญ้าราบเรียบดี ก็สามารถใช้ เครื่องตัดหญ้า ได้ทุกประเภท แต่ถ้าพื้นสนาม หญ้าเป็นหลุมเป็นบ่อ ควรใช้ เครื่องตัดหญ้า ที่มีใบมีด แบบใบพัด หรือ เครื่องที่ขับเคลื่อน ด้วยแรงดันอากาศจะดีกว่า เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ใบมีดแบบเป็นเกลียวหมุน

- ความรวดเร็วในการตัดหญ้า จะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ความราบเรียบ รูปร่างของสนามหญ้า และประสิทธิภาพของ เครื่องตัดหญ้า โดยมีความกว้างของใบมีดตัดหญ้า เป็นอีกปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา คือ ยิ่งมีพื้นที่กว้างควรใช้ใบมีด ที่มีขนาดกว้าง ให้พอเหมาะกัน อาทิ พื้นที่ 400 ตร.ม. ควรใช้ใบมีดกว้าง 12 นิ้ว พื้นที่ 650 ตร.ม.ควรใช้ใบมีดกว้าง 14 นิ้ว เป็นต้น

-ในช่วงฤดูฝนที่สนามหญ้าเปียกชื้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องตัดหญ้าที่มีล้อ เพราะจะทำให้สนามหญ้า เกิดรอย เนื่องจากน้ำหนักของเครื่องกดลง และควรเลี่ยงใช้ เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า เนื่องอาจจะเกิดอันตรายจาก กระแสไฟฟ้ารั่วได้ เครื่องตัดหญ้าไม่มีล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันอากาศเป็น เครื่องตัดหญ้า ที่เหมาะที่สุด สำหรับการตัดหญ้าในฤดูฝน

Read more: http://www.novabizz.com/CDC/Garden/Garden_Grass.htm#ixzz3kdVu5wZE
Comments