ข้อควรรู้ การดูแลรักษาหญ้า

โพสต์7 ส.ค. 2558 01:56โดยrawat duanyai   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2558 02:29 ]
- การตัดหญ้า ไม่ควรตัดหญ้าในขณะที่สนามเปียกแฉะหรือมีน้ำขัง หลังตัดหญ้าควรเก็บกวาดเศษหญ้าออกให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เศษหญ้าเหล่านี้สะสมค้างอยู่ในสนาม เพราะนอกจากจะเป็นตัวกันไม่ให้หญ้าดูดซึมน้ำ และปุ๋ยได้ง่ายแล้ว เศษหญ้าที่ทับถมยังอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้อีกด้วย ควรกำจัดชั้นเศษหญ้าเหล่านี้ออกปีละ 2-3 ครั้ง ส่วนความเหมาะสมในการตัดหญ้า หากเป็นหญ้านวลน้อยควรตัดทุก 7-14 วัน ต่อครั้ง หญ้าญี่ปุ่น 7-10 วันต่อครั้ง และหญ้ามาเลเซีย 7-15 วันต่อครั้งอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรทิ้งระยะการตัดหญ้าให้นานเกินกำหนด เพราะจะทำให้หญ้ายาวเกินไป เมื่อตัดใบออกต้นหญ้าจะเป็นสีน้ำตาล ทำให้สนามไม่เขียวสวย

- ไม้คลุมดินใบยาว บริเวณขอบแปลงปลูกต้นไม้ หรือใต้ไม้พุ่มขนาดใหญ่หากต้องการปลูกไม้คลุมดินเพื่อปิดบังโคนต้นที่ค่อน ข้างโล่ง อาจเลือกใช้พรรณไม้ที่มีใบยาวเป็นเส้นอย่างซุ้มกระต่ายด่าง กำแพงเงิน เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนใน หนวดปลาดุก การะเกด ฯลฯ ไม้เหล่านี้ไม่ต้องตัดแต่ง เพราะจะทำให้ขาดความสวยงาม แต่ควรปล่อยให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มากนัก เหมาะแก่การปลูกคลุมโคนต้นหรือเป็นขอบแปลงอีกทั้งยังต้องการการดูแลน้อยมาก เพียงแค่ตัดหรือดึงใบที่เหี่ยวแห้งไม่สวยงามออก หรือตัดช่อดอกที่ยืดยาวออกเท่านั้น หากแตกกอเพิ่มและมีเวลา ก็สามารถแยกออกมาปลูกบริเวณอื่นได้อีก

- การให้น้ำสนามหญ้า วิธีที่นิยมใช้กันมากคือ การใช้สปริงเกอร์แบบหมุนขนาดเล็กต่อกับสายยางรดน้ำ ให้สปริงเกอร์ฉีดพ่นน้ำแก่สนามหญ้าเป็นรัศมีวงกลม แล้วย้ายสปริงเกอร์ไปตามจุดต่าง ๆ ให้ทั่วสนาม ซึ่งแต่ละจุดอาจใช้เวลาให้น้ำต่างกัน วิธีนี้จะสิ้นเปลืองเวลามากพอสมควร และปริมาณน้ำที่ให้แก่หญ้าอาจไม่เพียงพอ ประกอบกับในสนามหญ้าอาจมีชั้นเศษหญ้าที่ตกค้างจากการตัดอัดตัวแน่นอยู่บนผิว ดิน เศษหญ้าเหล่านี้จะเป็นตัวกันไม่ให้ปริมาณน้ำซึมลงถึงรากหญ้าได้ง่าย วิธีช่วยให้หญ้าได้รับน้ำเพียงพอโดยไม่ต้องให้ทุกวันคือการปล่อยน้ำจากสาย ยางไปบนพื้นสนามหญ้าโดยตรงให้ชุ่ม (สังเกตว่าน้ำเริ่มนองพื้นสนาม) จากนั้นจึงย้ายสายยางไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ให้ทั่วสนามน้ำจะมีปริมาณมากพอที่จะซึมผ่านลงดินและลึกถึงรากหญ้าได้ อีกทั้งยังค้างอยู่ในดินได้นานหลายวัน อาจให้น้ำแก่สนามหญ้าประมาณ 3-4 วันต่อครั้งก็ได้ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งหากจะไม่อยู่บ้านหลายวัน
ที่มา:สยามราชธานี บริการดูแลรักษาสวนหย่อม
Comments