คู่มือการใช้งานเครื่องยนต์ รถตัดหญ้า

โพสต์28 ก.ย. 2557 18:35โดยrawat duanyai

เครื่องยนต์ โคห์เลอร์ เคอเรจ ระหัส   SV710-SV740  โคห์เลอร์ เคอเรจ โปร  ระหัส SV810-SV840

ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย

คำเตือน : อันตรายที่มีผลทำให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเกิดความเสียหายอย่างมากของทรัพย์สิน

ข้อควรระวัง : อันตรายที่มีผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลเล็กๆ น้อยๆ หรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน

 

สิ่งสำคัญ :

โปรดอ่านข้อควรระวังและคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดอย่างระมัดระวังก่อนใช้อุปกรณ์เพื่อการใช้งาน โปรดดูคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่เครื่องยนต์นี้ให้กำลัง

โปรดให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์หยุดและเงียบก่อนการบำรุงรักษาหรือบริการ

การรับประกันตามที่ระบุในบัตรรับประกันและใน KohlerEngines.com โปรดทบทวนอย่างระมัดระวังเพราะจะทำให้ท่านมีสิทธิและภาระหน้าที่พิเศษ

โปรดบันทึกข้อมูลเรื่องเครื่องยนต์ในส่วนอ้างอิงเมื่อสั่งซื้อชิ้นส่วนหรือรับการคุ้มครองจากการประกันภัย

 

รุ่นเครื่องยนต์

 

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 

 

หมายเลขลำดับที่

 

 

วันที่ซื้อ

 

 

ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย

คำเตือน : อันตรายที่มีผลทำให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเกิดความเสียหายอย่างมากของทรัพย์สิน

ข้อควรระวัง : อันตรายที่มีผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลเล็กๆ น้อยๆ หรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน

หมายเหตุ : ใช้เพื่อแจ้งข้อมูลให้บุคคลที่ทำการติดตั้งหรือใช้เครื่องหรือผู้ที่บำรุงรักษาได้ทราบข้อมูลดังกล่าว

 

คำเตือน

 

 

คำเตือน

 


คำเตือน

 

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ระเบิดได้อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้และแผลไฟไหม้อย่างรุนแรง

ไม่เติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนหรือกำลังวิ่ง

 

คาร์บอนมอนอกไซด์อาจทำให้อาเจียนอย่างหนัก เป็นลมสลบหรือเสียชีวิต

หลีกเลี่ยงการสูดดมไอเสีย

 

การสตาร์ตเครื่องโดยเป็นอุบัติเหตุอาจทำให้มีการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ให้ถอดสายน้ำปลั๊กและ สปาร์คปลั๊กพื้นดินก่อนซ่อมบำรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำมันเบนซิน (แก๊สโซลีน) ติดไฟได้และไอระเหยของน้ำมันอาจระเบิดถ้าจุดติดไฟ เก็บน้ำมันเบนซินไว้เฉพาะแต่ในภาชนะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นในอาคารที่มีอากาศระบายอย่างดี ไม่มีคนอยู่และห่างจากประกายไฟหรือเปลวไฟ น้ำมันเชื้อเพลิงที่หกกระเด็นอาจทำให้จุดติดไฟถ้าสัมผัสกับส่วนที่ร้อนหรือประกายไฟจากการสตาร์ตเครื่องยนต์ อย่าใช้น้ำมันเบนซินเป็นน้ำยาทำความสะอาด

 

ไอเสียจากเครื่องยนต์มีคาร์บอนมอ-นอกไซด์ที่เป็นพิษ คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และอาจทำให้เสียชีวิตถ้าสูดดมเข้าไป

 

 

 

 

ก่อนบำรุงรักษาหรือซ่อมเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ ให้ปิดเครื่องยนต์ก่อนดังต่อไปนี้ 1) ถอดสายนำของสปาร์คปลั๊ก  2) ถอดสายเคเบิลแบตเตอรี่ ขั้วลบ (-) จากแบตเตอรี่

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

คำเตือน

 

 

ข้อควรระวัง

 

 

คำเตือน

 

การหมุนชิ้นส่วนอาจทำให้บาดเจ็บอย่างรุนแรง

ให้ห่างออกมาจากขณะที่เครื่องยนต์ใช้งานอยู่

 

ไฟฟ้าช็อตอาจทำให้บาดเจ็บได้

อย่าแตะต้องสายไฟในขณะที่เครื่องยนต์กำลังวิ่ง

 

ชิ้นส่วนที่ร้อนอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้รุนแรง

อย่าแตะต้องเครื่องยนต์ขณะที่วิ่งเครื่องหรือหลังจากหยุดเครื่องยนต์

 

 

 

 

 

 

 

เก็บมือ เท้า ผม และเสื้อผ้าให้ห่างจากชิ้นส่วนที่หมุนทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บ อย่าใช้เครื่องยนต์ที่กำลังถอดฝา โครงครอบหรือแผ่นป้องกัน

 

 


 

 

อย่าใช้เครื่องยนต์ที่กำลังถอดแผ่นโล่หรือแผ่นป้องกันความร้อน
คำเตือนข้อเสนอแคลิฟอร์เนียร์ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้จะมีสารเคมีที่เป็นรู้จักของรัฐแคลิฟอร์เนีย อาจทำให้เกิดมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายในการสืบพันธ์


A

ประตูทางเข้าเครื่อง

กรองอากาศ

B

สกรีนกันเศษขยะ

C

เครื่องกรองน้ำมัน

เชื้อเพลิง

D

เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

E

ที่เติมน้ำมัน/แท่งจุ่ม

วัดน้ำมัน

F

ปลั๊กระบายน้ำมัน

G

สปาร์คปลั๊ก

H

ประตูทางเข้าเครื่อง

กรองอากาศยกขึ้นสูง

รายการตรวจสอบก่อนสตาร์ต

1. ตรวจระดับน้ำมัน เติมน้ำมันถ้าน้ำมันต่ำ อย่าให้น้ำมันล้น

2. ตรวจระดับน้ำมัน เติมน้ำมันถ้าน้ำมันต่ำ ตรวจส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและสายเพื่อดูรอยรั่ว

3. ตรวจและทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำความเย็น พื้นที่รับอากาศเข้าและพื้นผิวภายนอกของเครื่องยนต์ (โดยเฉพาะหลังจากเก็บรักษา)

4. ตรวจว่าส่วนประกอบเครื่องกรองอากาศและโครงครอบทั้งหมด ฝาปิดอุปกรณ์และแผ่นป้องกันเข้าที่ดีและรัดแน่น

5. ตรวจเครื่องจับประกายไฟ (ถ้าติดตั้ง)

การสตาร์ต

 

การหยุดเครื่อง

1. ถ้าเป็นไปได้ ถอดน้ำหนักบรรทุกโดยถอดส่วนที่ติดเพลาให้กำลัง (พีทีโอ)

2. จัดตำแหน่งปุ่มควบคุมของลิ้นบังคับระหว่างลิ้นครึ่งหนึ่งกับลิ้นเต็ม หยุดเครื่องยนต์

มุมการทำงาน

โปรดดูคำแนะนำการใช้เครื่องอุปกรณ์ที่เครื่องยนต์นี้ให้กำลังแก่อุปกรณ์นั้น อย่าใช้เครื่องยนต์เกินมุมการใช้งานสูงสุด โปรดดูตารางคุณลักษณะเฉพาะ ความเสียหายของเครื่องยนต์มาจากน้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอ

ความเร็วของเครื่องยนต์

หมายเหตุ : อย่าใช้กัฟเวอเนอร์ ทำให้เครื่องเสียเพราะตั้งกัฟเวอเนอร์ให้เร่งความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์ การใช้ความเร็วมากเกินไปจะเป็นอันตรายและจะทำให้การรับประกันเสีย

การทำงานในที่สูงมาก

เครื่องยนต์นี้อาจต้องมีชุดคาร์บิวเรเตอร์เมื่อใช้ในที่สูงมากเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ทำงานถูกต้องในความสูงเกิน 4000 ฟุต (1219 เมตร) ในการเรียนรู้ข้อมูลเรื่องชุดอุปกรณ์ใช้ในที่สูง หรือดูรายละเอียดของผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโคห์เลอร์ โปรดดู KohlerEngines.com หรือโทร. 1-800-544-2444 (สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา)

เครื่องยนต์นี้ใช้ในสภาพเดิมของเครื่องยนต์ต่ำกว่า 4000 ฟุต (1219 เมตร) เพราะอาจเสียหายถ้าติดตั้งชุดคาร์บิวเรเตอร์ที่ใช้ในที่สูง แต่ทำงานได้ 4000 ฟุต (1219 เมตร)

 

คำเตือน

 

คาร์บอนมอนอกไซด์อาจทำให้อาเจียนอย่างหนัก เป็นลมสลบหรือเสียชีวิต

หลีกเลี่ยงการสูดดมไอเสีย

 

 

 

ไอเสียจากเครื่องยนต์มีคาร์บอนมอ-นอกไซด์ที่เป็นพิษ คาร์บอนมอนอกไซด์ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และอาจทำให้เสียชีวิตถ้าสูดดมเข้าไป

 

 

 


คำเตือน

 

การหมุนชิ้นส่วนอาจทำให้บาดเจ็บอย่างรุนแรง

ให้ห่างออกมาจากขณะที่เครื่องยนต์ใช้งานอยู่

 

 

เก็บมือ เท้า ผม และเสื้อผ้าให้ห่างจากชิ้นส่วนที่หมุนทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บ อย่าใช้เครื่องยนต์ที่กำลังถอดฝา โครงครอบหรือแผ่นป้องกัน

 

ดูคำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ที่เครื่องยนต์นี้ให้กำลังแก่อุปกรณ์นั้นๆ เพื่อดูคำแนะนำการสตาร์ตเฉพาะ

คำแนะนำการสตาร์ตเมื่ออากาศหนาว

1. ใช้น้ำมันที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิที่คาดหวัง

2. ถอดสิ่งที่มีน้ำหนักภายนอกออกให้หมด

3. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดคุณภาพที่ใช้ในอากาศหนาวชนิดใหม่ๆ  น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดคุณภาพที่ใช้ในฤดูหนาวมีการระเหยสูง ช่วยปรับปรุงให้สตาร์ตได้เร็ว

 

 

 

 

 


คำแนะนำการบำรุงรักษา


คำเตือน

ก่อนบำรุงรักษาหรือซ่อมเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ ให้ปิดเครื่องยนต์ก่อนดังต่อไปนี้ 1) ถอดสายนำของสปาร์คปลั๊ก  2) ถอดสายเคเบิลแบตเตอรี่ ขั้วลบ (-) จากแบตเตอรี่

การสตาร์ตเครื่องโดยเป็นอุบัติเหตุอาจทำให้มีการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต

ให้ถอดสายน้ำปลั๊กและสปาร์คปลั๊กพื้นดินก่อนซ่อมบำรุง

การบำรุงรักษาปกติ เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบควบคุมการปล่อยไออาจทำได้โดยหน่วยงานหรือบุคคลฝ่ายซ่อมแซมใดๆ

อย่างไรก็ตาม อาจซ่อมตามคำรับประกันโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโคห์เลอร์ที่  KohlerEngines.com หรือโทร. 1-800-544-2444

(สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา)

กำหนดการในการบำรุงรักษา

ทุกๆ 25 ชั่วโมง1

·    การบริการ/การเปลี่ยนสารเครื่องล้างทำความสะอาดล่วงหน้า

·    เปลี่ยนไส้เครื่องกรองอากาศ (ถ้าไม่ติดตั้งอุปกรณ์สารเครื่องล้างทำความสะอาดล่วงหน้า)

ทุกๆ 100 ชั่วโมง1

·    เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองอากาศ (ถ้าติดตั้งสารเครื่องล้างทำความสะอาดล่วงหน้า)

·    เปลี่ยนน้ำมันและเครื่องกรอง

·    ถอดโครงครอบและทำความสะอาดพื้นที่ทำความเย็น

ทุกๆ 100 ชั่วโมง

·    ตรวจสอบว่าสายรัดทั้งหมดเข้าที่ดีและส่วนประกอบมีการจัดให้มั่นคงอย่างเหมาะสม

·    เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

ทุกๆ 200 ชั่วโมง2

·    มีการตรวจสอบแส้ของวาล์วหรือปรับตั้งใหม่

ทุกๆ 500 ชั่วโมง

·    เปลี่ยนสปาร์คปลั๊กและตั้งช่องว่าง

1 กระทำการตามวิธีการเหล่านี้บ่อยๆ เมื่อมีสภาพอากาศที่รุนแรง มีฝุ่นหรือสกปรก

2 ให้ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโคห์เลอร์ทำการซ่อมบำรุงนี้

 

คำแนะนำเรื่องน้ำมัน

เราขอแนะนำให้ใช้น้ำมันของโคห์เลอร์เพื่อให้ใช้งานได้ดีที่สุด น้ำมันชนิดซักฟอกคุณภาพสูงอื่นๆ (รวมถึงน้ำมันสังเคราะห์ของเอพีไอ) (สถาบันอเมริกันปิโตรเลียม) ทำการบริการประเภท SJ หรือสูงกว่านั้นจะเป็นที่ยอมรับ เลือกความหนืดที่ยึดถือตามอุณหภูมิของอากาศในเวลาที่ใช้เครื่องตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

 

ตรวจระดับน้ำมัน

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการสึกหรอหรือความเสียหายเพราะการใช้เครื่องยนต์ อย่าวิ่งเครื่องยนต์ โดยที่ระดับน้ำมันต่ำกว่าหรือสูงกว่าเข็มชี้ระยะการใช้งานบนแท่งจุดวัดน้ำมัน

ให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์เย็นตัวลง ทำความสะอาดบริเวณเติมน้ำมัน/แท่งจุ่มวัดน้ำมัน

1. ถอดแท่งจุ่มวัดน้ำมัน เช็ดน้ำมันออกให้หมด

   ก. ผลักฝาปิด สอดแท่งจุ่มวัดน้ำมันเข้าไปในท่อ กดลงอย่างเต็มที่              หรือ

   ข. ฝาเกลียว : สอดแท่งจุ่มวัดน้ำมันเข้าไปในท่อและหมุนเกลียวให้เต็มที่

2. ดึงแท่งจุ่มวัดน้ำมันออกมาตรวจระดับน้ำมัน ระดับน้ำมันต้องอยู่ที่ด้านบนของเข็มชี้บนแท่งจุ่มวัดน้ำมัน

3. ถ้าน้ำมันอยู่ต่ำบนเข็มชี้เติมน้ำมันจนถึงส่วนบนของเครื่องหมายของเข็มชี้

4. ติดตั้งใหม่และเสริมความมั่นคงให้แก่แท่งจุ่มวัดน้ำมัน

 

เปลี่ยนน้ำมันและเครื่องกรอง

เปลี่ยนน้ำมันขณะที่เครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่

1.   ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ฝาที่เติมน้ำมัน/แท่งจุ่มวัดน้ำมัน ถอดปลั๊กระบายน้ำมันออกให้หมดและฝาเติมน้ำมัน/แท่งจุ่มวัดน้ำมัน ยอมให้น้ำมันระบายออกทั้งหมด

2.   ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเครื่องกรองน้ำมันวางภาชนะอยู่ใต้เครื่องกรองเพื่อจับน้ำมันและถอดเครื่องกรอง เช็ดพื้นผิวติดตั้ง ติดตั้งปลั๊กอุดท่อระบายน้ำใหม่ แรงบิด 10 ฟุตปอนด์ (13.6 นิวตันเมตร)

3.   วางเครื่องกรองใหม่ในกะทะตื้นโดยส่วนล่างเปิดออก เติมน้ำมันใหม่จนกระทั่งน้ำมันถึงส่วนล่างของเกลียว ยอมให้มีเวลา 2 นาที ให้ดูดน้ำมันโดยวัสดุแผ่นกรอง

4.   ใช้แผ่นฟิล์มบางๆ ของน้ำมันสะอาดเพื่อวางบนประเก็นยางบนเครื่องกรองใหม่

5.   โปรดดูคำแนะนำเรื่องเครื่องกรองน้ำมันเพื่อติดตั้งอย่างเหมาะสม

6.   เติมน้ำมันใหม่เข้าในอ่างคลุมข้อเหวี่ยง ระดับของน้ำมันควรอยู่ที่ด้านบนของเข็มชี้บนแท่งจุ่มวัดน้ำมัน

7.   ติดตั้งใหม่ที่ฝาเติมน้ำมัน/แท่งจุ่มวัดน้ำมันและขันให้แน่น

8.   สตาร์ตเครื่องยนต์ ตรวจรอยรั่วของน้ำมัน หยุดเครื่องยนต์ แก้ไขรอยรั่ว ตรวจสอบใหม่ที่ระดับน้ำมัน

9.   ขจัดน้ำมันใช้แล้วและเครื่องกรองตามกฎหมายท้องถิ่น

แผ่นคุ้มกันน้ำมัน

สวิทช์นี้ออกแบบมาให้ช่วยป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้สตาร์ตในสภาพที่มีน้ำมันน้อยหรือเมื่อไม่มีน้ำมัน แผ่นคุ้มกันน้ำมันอาจไม่ปิดเครื่องยนต์ที่กำลังวิ่งก่อนเกิดความเสียหายในการใช้งานบางอย่างสวิทช์นี้อาจกระตุกสัญญาณเตือน โปรดอ่านคู่มืออุปกรณ์ของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

คำแนะนำเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง


คำเตือน

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ระเบิดได้อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้และแผลไฟไหม้อย่างรุนแรง

ไม่เติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนหรือกำลังวิ่ง

น้ำมันเบนซิน (แก๊สโซลีน) ติดไฟได้และไอระเหยของน้ำมันอาจระเบิดถ้าจุดติดไฟ เก็บน้ำมันเบนซินไว้เฉพาะแต่ในภาชนะที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นในอาคารที่มีอากาศระบายอย่างดี ไม่มีคนอยู่และห่างจากประกายไฟหรือเปลวไฟ น้ำมันเชื้อเพลิงที่หกกระเด็นอาจทำให้จุดติดไฟถ้าสัมผัสกับส่วนที่ร้อนหรือประกายไฟจากการสตาร์ตเครื่องยนต์ อย่าใช้น้ำมันเบนซินเป็นน้ำยาทำความสะอาด

หมายเหตุ : ไม่อนุมัติให้ใช้ E15, E20 และ E85 และไม่ควรใช้ ผลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก่า เป็นขี้โล้หรือปนเปื้อน ไม่มีการรับประกัน

น้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

·  เป็นน้ำมันเบนซินที่สะอาด ใหม่ ไร้สารตะกั่ว

·  อัตราของอ๊อกเทนคือ 87 (R+M)/2 หรือสูงกว่านั้น

·  อ๊อกเทนที่วิจัยหมายเลข (RON) 90 อ๊อกเทนขั้นต่ำ

·  น้ำมันเบนซิน ถึง 10% เอทิลแอลกอฮอล์ 90% ไม่ไร้สารตะกั่ว จึงจะเป็นที่ยอมรับ

·  เมทิล เทอร์เทียรี่ บิวทิล อีเธอร์ (MTBE) และน้ำมันเบนซินผสมไร้สารตะกั่ว (สูงสุด 15% MTBE โดยปริมาตร) จะเป็นที่อนุมัติ

·  ไม่เติมน้ำมันเข้าในน้ำมันเบนซิน

·  ไม่เติมถังน้ำมันจนล้นถัง

·  ไม่ใช้น้ำมันเบนซินที่เก่ากว่า 30 วัน

สายยางน้ำมันเชื้อเพลิง

ต้องติดตั้งสายยางน้ำมันเชื้อเพลิง มีการซึมต่ำบนเครื่องยนต์คาร์บิวเรต โคห์เลอร์ โค. เพื่อรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EPA และ CARB

สปาร์คปลั๊ก


ข้อควรระวัง

 

ท่อหายใจ

ไฟฟ้าช็อตอาจทำให้บาดเจ็บได้

อย่าแตะต้องสายไฟในขณะที่เครื่องยนต์กำลังวิ่ง

 

ให้แน่ใจว่าท่อหายใจได้ต่อไว้อย่างเหมาะสม

 

การทำความเย็นอากาศ

ทำความสะอาดทางเข้าของสปาร์คปลั๊ก ถอดปลั๊กและเปลี่ยนสิ่งต่อไปนี้

1. ตรวจช่องว่างโดยใช้เกจ์วัดสัมผัสสายไฟ (wire feeler) ปรับช่องว่าง (โปรดดูตารางคุณลักษณะเฉพาะ)

2. ติดตั้งปลั๊กเข้าไปในส่วนหัวของถัง

3. ปลั๊กแรงบิดถึง  20 ฟุตปอนด์ (27 นิวตันเมตร)

เครื่องกรองอากาศ

หมายเหตุ : เครื่องยนต์ปฏิบัติการที่มีส่วนประกอบเครื่องกรองอากาศหลวมหรือเสียหายอาจทำให้เครื่องสึกและไม่ทำงานก่อนกำหนด เปลี่ยนส่วนโค้งงอหรือส่วนประกอบที่เสียหายทั้งหมด

หมายเหตุ : ไส้กรองกระดาษไม่อาจถูกเป่าออกไปแม้ใช้ลมอัด

เปิดประตูทางเข้าเครื่องกรองอากาศบนตัวเรือนเครื่องเป่าและคลายสายยูออก

เครื่องทำความสะอาดล่วงหน้า (ถ้าติดตั้ง)

1. ถอดเครื่องทำความสะอาดล่วงหน้า

2. เปลี่ยนหรือล้างเครื่องทำความสะอาดล่วงหน้าในน้ำอุ่นโดยใช้ผงซักฟอก ล้างออกและยอมให้ลมเป่าให้แห้ง

3. ให้เครื่องทำความสะอาดล่วงหน้ามีความอิ่มตัวด้วยน้ำมันเครื่องยนต์ใหม่ บีบน้ำมันส่วนเกินออกไป

4. ติดตั้งไส้กรองกระดาษใหม่ของเครื่องทำความสะอาดล่วงหน้า

ไส้กรองกระดาษ

1. ถอดไส้กรองออกจากฐานและทำการซ่อมบำรุงเครื่องทำความสะอาดล่วงหน้า ทิ้งไส้กรอง

2. ติดตั้งเครื่องทำความสะอาดล่วงหน้าเหนือไส้กรองกระดาษใหม่และติดตั้งบนฐาน

แขวนสายยูและปิดประตูทางเข้า

 


คำเตือน

ชิ้นส่วนที่ร้อนอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้รุนแรง

อย่าแตะต้องเครื่องยนต์ขณะที่วิ่งเครื่องหรือหลังจากหยุดเครื่องยนต์

อย่าใช้เครื่องยนต์ที่กำลังถอดแผ่นโล่หรือแผ่นป้องกันความร้อน

การทำความเย็นอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนเกิน ให้ทำความสะอาดแผ่นสกรีน ครีบทำความเย็นและส่วนพื้นผิวภายนอกอื่นๆ ของเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการฉีดสเปรย์น้ำ หรือสายรัดสายไฟ หรือส่วนประกอบไฟฟ้าใดๆ ดูคำแนะนำการบำรุงรักษา

ชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมแซม/บริการ

เราขอแนะนำว่าท่านควรจะใช้ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากโคห์เลอร์ ในการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงและซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพื่อการหาผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโคห์เลอร์ โปรดดู KohlerEngines.com หรือโทร. 1-800-544-2444 (สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา)

การเก็บรักษา

ถ้าไม่ใช้เครื่องยนต์เป็นเวลา 2 เดือนขึ้นไป โปรดดำเนินการตามวิธีดังนี้

1.  เติมน้ำยาน้ำมันเชื้อเพลิงโคห์เลอร์ พีอาร์โอซีรี่ส์หรือเทียบเท่าเข้าในถังน้ำมันเชื้อเพลิง วิ่งเครื่องยนต์ 2-3 นาทีเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงคงที่เข้าสู่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รับประกันเครื่องเสียเพราะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ผ่านน้ำยา)

2.  เปลี่ยนน้ำมันขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนจากการทำงาน ถอดสปาร์คปลั๊กและเทประมาณ 1 ออนซ์ของน้ำมัน เครื่องเข้าในถัง เปลี่ยนสปาร์คปลั๊กและข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ช้าๆ เพื่อจ่ายน้ำมัน

3.  ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ

4.  เก็บเครื่องยนต์ในที่ที่แห้งและสะอาด

 

การแก้ปัญหา

ไม่พยายามซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ หรือรายการใดๆ ที่ต้องมีเวลาพิเศษหรือวิธีการปรับเปลี่ยน งานนี้ควรกระทำ

โดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโคห์เลอร์

 

สาเหตุที่เป็นไปได้

ปัญหา

ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อ

เพลิงไม่เหมาะสม

ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก

แผ่นกรอง

เศษผง

สกปรก

ระดับน้ำมัน

ไม่ถูกต้อง

เครื่องยนต์

รับน้ำหนัก

มากเกินไป

เครื่องกรองอากาศสกปรก

สปาร์ค

ปลั๊กผิดพลาด

จะไม่สตาร์ต

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

สตาร์ตยาก

 

Ÿ

Ÿ

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

หยุดทันที

Ÿ

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ไม่มีกำลัง

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ทำงานผิดพลาด

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

เครื่องน็อคหรือมีเสียงดังเปรี้ยง

 

Ÿ

 

Ÿ

 

Ÿ

 

Ÿ

เครื่องกระโดดหรือเครื่องไม่ติด

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

 

Ÿ

Ÿ

การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

 

Ÿ

Ÿ

 

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

มีความร้อนมากเกินไป

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

กินน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินไป

 

 

 

 

 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนต์

รุ่น

ความกว้างปากกระบอกสูบ

ช่วงชัก

ความจุ

ความจุน้ำมัน (เติมใหม่)

ช่องว่าง

สปาร์คปลั๊ก

มุมปฏิบัติการสูงสุด (ในระดับน้ำมันเชื้อเพลิง)*

SV710

3.27 นิ้ว

(83 มม.)

2.6 นิ้ว

(67 มม.)

44.2 ลูกบาศก์นิ้ว

(725 ซีซี)

1.7-1.9 U.S. qt.

(1.6-1.8 ลิตร)

0.03 นิ้ว

(0.76 มม.)

25 องศา

SV715

SV720

SV725

SV730

SV735

SV740

SV810

SV820

SV830

SV840

*การเกินมุมสูงสุดในการใช้งานอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายจากการหล่อลื่นน้อยและไม่เพียงพอ

ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม อาจพบในคู่มือซ่อมที่ KohlerEngines.com

ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย สำหรับรุ่น SV710-SV740 และ SV810-SV840 เป็นเครื่องหมาย EM ของสหรัฐ EPA แคลิฟอร์เนียและยุโรป

การอ้างอิงแรงม้าใดๆ ทั้งหมดโดยโคห์เลอร์จะเป็นอัตรากำลังที่รับรองแล้วและเป็นไปตาม SAE J1940 และ J1995 มาตรฐานแรงม้า

โปรดดูรายละเอียดเรื่องอัตรากำลังที่รับรองแล้วที่ KohlerEngines.com

 

ลิขสิทธิ์ปี 2554 โดยโคห์เลอร์สงวนลิขสิทธิ์

Comments