สกัดลม

●Spring retainer type
AA-00SP_photo
AA-1ASP_photo
AA-00SP(R), (H)
AA-0SP(R), (H)
AA-1ASP(R), (H)

●Spring retainer type
AA-3SP_photo
AA-75SP_photo
AA-3XBSP_photo
AA-2SP(R), (H)
AA-3SP(R), (H)
AA-75SP(R), (H)

●Low Vibration type
AA-3SP_photo
AA-75SP_photo
AA-15XSP(R), (H)
AA-3XBSP(R), (H)

【Specification】

*Specificatioins are subject to change without notice.
*Recommended air pressure 0.6MPa(6kgf/cm2, 85psi)

Model Blow
per
minute
Piston
Diameter
Piston
stroke
Overall
Length
Mass Air
inlet
Thread
Hose
size
Average
air
consumption
min-1 mm mm mm kg Rc mm m3/min
AA-00SP(R), (H) 3,800 18 45 223 2.1 1/4 9.5 0.3
AA-0SP(R), (H) 3,200 18 75 281 2.4 1/4 9.5 0.35
AA-1ASP(R),(H) 2,800 24 51 300 4.2 3/8 12.7 0.4
AA-2SP(R), (H) 2,400 28 51 312 5.9 3/8 12.7 0.5
AA-3SP(R), (H) 2,000 28 76 339 6.2 3/8 12.7 0.5
AA-75SP(R), (H) 2,000 28 76 344 6.2 3/8 12.7 0.5
AA-15XBSP(R), (H) 2,000 24 70 342 4.9 3/8 12.7 0.5
AA-3XBSP(R), (H) 2,000 28 76 347 6.9 3/8 12.7 0.5
Comments