เครื่องขัด (DIE) ลม

●Lever type
RG-16AK_photo
RG-25 photo
RG-16AK-06
6mm collet chuck
RG-25-03
(3mm collet chuck)
RG-25-06
(6mm collet chuck)
RG-25-10
(1/8" collet chuck)
RG-25-20
(1/4" collet chuck)

Grip type
RG-382A photo
RG-383_photo
RG-38CA photo
RG-38CX_photo
RG-382A-06
(6mm collet chuck)
RG-382A-20
(1/4" collet chuck)
RG-383-06
(6mm collet chuck)
RG-383-20
(1/4" collet chuck)
RG-38CA-06
(6mm collet chuck)
RG-38CA-20
(1/4" collet chuck)
RG-38CX-06
(6mm collet chuck)
RG-38CX-20
(1/4" collet chuck)

【Specification】

*Specificatioins are subject to change without notice.
*Recommended air pressure 0.6MPa(6kgf/cm2, 85psi)

Model type Max.free speed collet size Overall
length
Mass Air inlet thread Hose size Average air consumption
min-1 mm mm kg Rc mm m3/min
RG-16AK Lever 35,000 6 178 0.4 1/4 6.3 0.25
RG-25 Lever 30,000 6 174 0.52 1/4 6.3 0.4
RG-382A Grip 22,000 6 184 0.5 1/4 9.5 0.5
RG-383 Lever 22,000 6 178 0.6 1/4 9.5 0.5
RG-38CA Grip 22,000 6 189 0.5 1/4 9.5 0.5
RG-38CX Lever 22,000 6 183 0.6 1/4 9.5 0.5
Comments