เครื่องเจียร์ด้ามงอ

Safety Grip Type

●100mm(4")Built-in governor
NGS-100 photo
NAG-400A_photo
NGP-100 photo
NAG-1F-04 photo
NGS-100
NAG-400A
NGP-100
NAG-1F-04

Safety Grip Type 

●125mm(5") Non governor ●150mm(6")Built-in governor
NGP-125 photo
NAG-1F-05 photo
NAG-60 photo
NAG-6XA photo
NGP-125
NAG-1F-05
NAG-60
NAG-6XA

Safety Grip Type 

●180mm(7") Built-in governor
NAG-70A_photo
NAG-70S_photo
NAG-7X_photo
NAG-2 photo
NAG-70A
NAG-70S
NAG-7X
NAG-2

Safety Grip Type 

●180mm(7") Built-in governor ●230mm(9") Built-in governor
NAG-2E photo
NAG-77HA photo
NAG-230E photo
NAG-2E
NAG-77HA
NAG-230E

Safety Lever type

●100mm(4")Built-in governor ●125mm(5")Non governor ●180mm(7")Built-in governor
NAG-1FLW-04 photo
NAG-1FLW-05 photo
NAG-70ALW photo
NAG-1FLW-04
NAG-1FLW-05
NAG-70ALW

Safety Lever type

●180mm(7")Built-in governor ●125mm(5")Non governor ●230mm(9")Built-in governor
NAG-2ELW photo
NAG-77HALW_photo
NAG-230ELW photo
NAG-2ELW(Long spindle type)
NAG-77HALW
NAG-230ELW(Long spindle type)

Safety Lever type ・ Light/Left replaceable Handle

●100mm(4")Rear exhaust,
Spindle lock system
●125mm(5")Rear exhaust,
Spindle lock system
NAG-11A-04 photo
NAG-11A-05_photo
NAG-11A-U5
NAG-11A-04
NAG-11A-05
NAG-11A-U5

【Specification】

*Specificatioins are subject to change without notice.
*Recommended air pressure 0.6MPa(6kgf/cm2, 85psi)

Model Capacity(Wheel Size) Spindle thread Max.Free speed Overall Length Height Mass Max. output Air Inlet Thread Hose size Average Air Consumption

mm in min-1 mm mm kg kw Rc mm m3/min
NGS-100 100x6x15 - 13,600 192 85 1 0.7 1/4 9.5 0.5
NGP-100 100x6x15
13,600 225 97 1.8 1.2 3/8 9.5 1
NAG-400A 100x6x15 - 13,600 216 86 1.6 0.8 1/4 9.5 0.7
NAG-1F-04 100x65x15.9 - 12,700 190 74 1.5 0.87 1/4 9.5 0.68NGP-125 125x6x22
10,900 225 104.5 1.9 1.2 3/8 9.5 1
NAG-1F-05 125x6x22 - 12,700 187 77 1.5 0.87 1/4 9.5 0.68NAG-60 150x6x22
9,000 237 109 2.8
3/8 12.7 1.1
NAG-6XA 150x6x22 5/8"-11UNC 9,000 230 175 2.5 0.66 1/4 12.7 0.7NAG-70A 180x6x22 5/8"-112UNC 7,600 260 106 3.1 0.96 3/8 12.7 1.2
NAG-70S 180x6x22 5/8"-11UNC 7,600 237 109 2.8 0.88 3/8 12.7 1.1
NAG-2 180x6x22 5/8"-11UNC 7,600 275 122 4 0.96 3/8 12.7 1.2
NAG-2E 180x6x22 5/8"-11UNC 7,600 275 135 4.1 0.96 3/8 12.7 1.2
NAG-77HA 180x6x22.2 5/8"-11UNC 8,400 298 120 4.1 1.5 3/8 12.7 1.4
NAG-7X 180x6x22
7,600 230 110 2.5
1/4 12.7 0.65NAG-230E 230x6x22 5/8"-11UNC 5,500 275 135 4.4 0.96 3/8 12.7 1.2NAG-1FLW-04 100x6x15.9 - 12,700 232 77 1.5 0.87 1/4 9.5 0.68
NAG-11A-04 100x6x15.9 - 12000 248 94 2.2 0.88 3/8 9.5 0.8NAG-1FLW-05 125x6x22 - 12,700 232 77 1.5 0.87 1/4 9.5 0.68
NAG-11A-05 125x6x22 M14x2.0 12000 248 98 2.3 0.88 3/8 9.5 0.8
NAG-1A-U5 125x6x22 5/8"-11UNC 12000 248 112 2.2 0.88 3/8 9.5 0.8NAG-6XALW 150x6x22 5/8"-11UNC 9,000 250 110 2.5 0.81 1/4 12.7 0.65NAG-70ALW 180x6x22 5/8"-112UNC 7,600 279 107 3.1 1.2 3/8 12.7 1.2
NAG-2ELW 180x6x22 5/8"-11UNC 7,600 321 135 4.1 1.32 3/8 12.7 1.2
NAG-77HALW 180x6x22.2 5/8"-11UNC 8,400 324 120 4.1 1.5 3/8 12.7 1.4NAG-230ELW 230x6x22 5/8"-11UNC 5,500 321 138 4.3 1.32 3/8 12.7 1.2
Comments