เครื่องเจียร์ลม

■Safety Grip type
●32mm(1 1/4") Non governor
NHG-65K_photo
NHG-65LK_photo
NHG-65K-75_photo

NHG-65K-03
(3mm collet chuck)
NHG-65K-06
(6mm collet chuck)
NHG-65K-10
(1/8" collet chuck)
NHG-65K-20
(1/4" collet chuck)

NHG-65LK-03
(3mm collet chuck)
NHG-65LK-06
(6mm collet chuck)a

NHG-65LK-10
(1/8" collet chuck)
NHG-65LK-20
(1/4" collet chuck)

NHG-65LK-75

■Safety Grip Type
●65mm(2 1/2") Non Governor
NHG-65D
NHG-65LD
NHG-65LD-75_photo
NHG-65D
NHG-65LD
NHG-65LD-75

■Safety Grip Type
●100mm(4") Built-in governor ●125mm(5") Built-in governor ●150mm(6") Built-in governor
NHG-100A
NHG-125
NHG-150_photo
NHG-100A
NHG-125
NHG-150

■Safety Lever type
●32mm(1 1/4") Non governor
NHG-65KLW_photo
NHG-65LKLW_photo

NHG-65KLW-03
(3mm collet chuck)
NHG-65KLW-06
(6mm collet chuck)
NHG-65KLW-10
(1/8" collet chuck)
NHG-65KLW-20
(1/4" collet chuck)

NHG-65LKLW-03
(3mm collet chuck)
NHG-65LKLW-06
(6mm collet chuck)

NHG-65LKLW-10
(1/8" collet chuck)
NHG-65LKLW-20
(1/4" collet chuck)

■Safety Lever Type
●65mm(2 1/2") Non Governor
NHG-65DLW
NHG-65LDLW
NHG-65DLW
NHG-65LDLW

■Safety Lever Type
●100mm(4") Built-in governor ●125mm(5") Built-in governor ●150mm(6") Built-in governor
NHG-100ALW
NHG-125LW
NHG-150LW_photo
NHG-100ALW
NHG-125LW
NHG-150LW

【Specification】

*Specificatioins are subject to change without notice.
*Recommended air pressure 0.6MPa(6kgf/cm2, 85psi)

Model Capacity(Bolt size) Max. free speed Overall length Mass Air inlet thread Hose size Average air consumption
mm min-1 mm kg Rc mm m3/min
NHG-65K - 18,000 309 1.3 1/4 9.5 0.55
NHG-65K-BE - 18,000 359 1.5 1/4 9.5 0.55
NHG-65LK - 18,000 509 1.6 1/4 9.5 0.55
NHG-65LK-75 - 18,000 756 2.2 1/4 9.5 0.55
NHG-65D 65 x 13 x 9.5 14,600 309 1.3 1/4 9.5 0.55
NHG-65LD 65 x 13 x 9.5 14,600 509 1.6 1/4 9.5 0.55
NHG-100A 100 x 19 x 12.7 9,500 364 2.3 3/8 12.7 0.65
NHG-125 125 x 19 x 12.7 7,500 405 3.2 3/8 12.7 0.90
NHG-150 150 x 25 x 15.9 6,200 437 4.6 3/8 12.7 1.1
หน้าเว็บย่อย (1): เครื่องเจียร์ด้ามงอ
Comments