บล็อกลม

●9.5mm(3/8")Sq.
NW-800_photo
SW-12_photo
NW-800S_photo
NW-800(S)
(6 steps of power control)
SW-12(R)
(Stepless power control)
NW-800S(S)
(Stepless power control)

●12.7mm(1/2")Sq. (4 steps of power control)
NW-1200B_photo
NW-1600HA_photo
NW-1600HA-AT_photo
NW-1200B(R)
NW-1200B(S)
NW-1200B(2R)
NW-1200B(2S)
NW-1600HA(R)
NW-1600HA(S)
NW-1600HA
(2R)
NW-1600HA-AT(R)
NW-1600HA-AT(S)

●12.7mm(1/2")Sq.(4 steps of power control)
NW-1600SA_photo
NAW-1200_photo
NAW-1600HA_photo
NW-1600SA(R)
NAW-1200(S)
NAW-1600HA(S)

●19.05mm(3/4")Sq.(4 steps of power control)
NW-2000HA_photo
NW-2800P_photo
NW-2000HA(R)
NW-2000HA(S)
NW-2000HA(4R)
NW-2800P(R)
NW-2800P(4R)

●25.4mm(1")Sq.(4 steps of power control)
NW-3500P_photo
NW-3500GA_photo
NW-4000_photo
NW-3500P
NW-3500GA(P)
NW-3500GA(6P)

NW-4000(P)
NW-4000(6P)

●25.4mm(1")Sq.(4 steps of power control)
NW-4300GA_photo
NW-5000A_photo
NW-4300GA(P)
NW-4300GA(6P)
NW-5000A(P)
NW-5000A(7P)

【Specification】

*Recommended air pressure 0.6MPa(6kgf/cm2, 85psi)
*Specificatioins are subject to change without notice.

Model Capacity
(Bolt size)
Free
Speed
Overall
Length
Mass Spindle
Offset
Square
shank size
Air inlet thread Hose size Average
air
consumption
mm min-1 mm kg mm mm Rc mm m3/min
NW-800 10 7,000 128 1.25 22.5 9.5 1/4 6.3 0.1
SW-12 12 8,000 124 1.26 27 9.5 1/4 6.3 0.1
NW-800S 10 8,000 178 1.1 25 9.5 1/4 6.3 0.1
NW-1200B 14 7,000 174 1.8 28 12.7 1/4 6.3 0.1
NW-1200B(2R) 14 7,000 224 2.1 28 12.7 1/4 6.3 0.1
NW-1600HA 16 5,000 195 2.5 31.8 12.7 1/4 6.3 0.15
NW-1600HA(2R) 16 5,000 244 5.7 31.8 12.7 1/4 6.3 0.15
NW-1600HA-AT 16 5,000 194 2.5 32.5 12.7 1/4 6.3 0.15
NW-1600SA 14 6,500 165 1.6 26 12.7 1/4 6.3 0.15
NW-2000HA 20 4,500 230 3.8 38 19.05 1/4 9.5 0.2
NW-2000HA(4R) 20 4,500 330 4.2 38 19.05 1/4 9.5 0.2
NW-2800P 25 5,000 225 5 41.5 19.05 3/8 9.5 0.25
NW-3500P 36 4,000 280 9.2 50 25.4 3/8 12.7 0.3
NW-3500GA 36 4,000 388 9.5 50 25.4 3/8 12.7 0.3
NW-3500GA(6P) 36 4,000 551 10.5 50 25.4 3/8 12.7 0.3
NW-4000 33 2,700 368 7.4 49.5 25.4 3/8 9.5 0.3
NW-4000(6P) 33 2,700 521 8.4 49.5 25.4 3/8 9.5 0.3
NW-4300GA 42 4,000 453 12.9 57 25.4 1/2 12.7 0.4
NW-4300GA(6P) 42 4,000 590 14.2 57 25.4 1/2 12.7 0.4
NW-5000 52 3,000 464 16.5 62 25.4 1/2 12.7 0.45
NW-5000(7P) 52 3,000 642 18 62 25.4 1/2 12.7 0.45
Comments